Kolejny piątek wśród profesjonalistów z 24 batalionu lekkiej piechoty z Chełma.

Tym razem dokonaliśmy:

  • manualne umiejętności posługiwania się bronią,
  • medycynę pola walki.

Poznaliśmy też nowe elementy rzemiosła wojskowego:

  • posługiwanie się wykrywaczem min,
  • posługiwanie się mapą wojskową oraz układem współrzędnych UTM.

A wszystko jak zwykle w koleżeńskiej atmosferze instruktorów z 24blp.