7 czerwca w Rejowcu Fabrycznym zaprezentowaliśmy nasz sprzęt medyczny, szkoliliśmy lokalną społeczność z pierwszej pomocy przedmedycznej a szczególności użycia defibrylator AED. Prezentowaliśmy defibrylację, zabieg medyczny, który stosuje się w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Defibrylacja to bardzo ważna umiejętność, która ratuje życie w sytuacji zatrzymania krążenia w przebiegu określonych zaburzeń rytmu serca. Jak zwykle ogromnym zainteresowaniem cieszyły się nasze produkty tym razem sałatki owocowe i gofry, a to wszystko przyrządzone z miodem z naszej szkolnej pasieki.

/poniżej link do wywiadu TVP3 z ppłk rez. Sławomirem Kułaga, 15 minuta/

Panorama Lubelska: 7 czerwca 2023, g. 21.30 (tvp.pl)