Kadeci II i IV BTP OPW pod wprawnym okiem instruktorów z 25blp/2LBOT doskonalili żołnierskie rzemiosło w zakresie:

- topografii wojskowej,
- elementów TC3,
- taktyki lekkiej piechoty,
- BLOS

Kadeci szkolili się z posługiwania się mapą, co jest wiedzą niezbędną dla każdego żołnierza. Z pewnością bardzo priorytetowa jest samopomoc i pomoc koleżeńska na polu walki, czyli ratownictwo w sytuacjach bojowych. Kadeci uczyli się także elementów czarnej taktyki w terenie zurbanizowanym w oparciu o budynki ZSCKR. Szczególnie ekscytujące i nowatorski był „manual z bronią” według najnowszych standardów obowiązujących w Siłach Zbrojnych WP.

Dziękujemy instruktorom za super szkolenie, a kadetom za zaangażowanie.