Kadeci IPT, BT ORAZ III BTP OPW mieli okazję doskonalić umiejętności żołnierskie w zakresie:

- posługiwania się najnowocześniejszym sprzętem łączności w WP,
- medycyny pola walki, a dokładnie zastosowanie protokołu SMARCHE w TCCC,
- sygnałów dowodzenia na polu walki oraz stosowania szyków pieszych,
- najnowszych technik posługiwania się bronią długa i krótką.

Klasy pierwsze OPW zderzyły się z rzemiosłem wojskowym w praktycznym wymiarze Jednostki Wojskowej, a klasy trzecie miały okazje doskonalić umiejętności wojskowe nabyte w poprzednich latach.

Dziękujemy instruktorom 25blp za profesjonalne szkolenie ale przede wszystkim za super podejście do kadetów.