Na zajęciach z Edukacji Wojskowej gościliśmy profesjonalistę Karav Magi z 24 batalionu lekkiej piechoty z Chełma Pana Porucznika Radosława Zakrzewskiego.
Szkolenie obejmowało:
- obronę przed ciosami bagnetem,
- obronę uderzeniami karabinkiem,
- walkę w bliskim kontakcie z przeciwnikiem posiadającym broń krótką.

Instruktor zademonstrował pokaz ze szczegółowym omówieniem poszczególnych technik. Następnie w parach ćwiczyliśmy poszczególne elementy. Wszystko pod czujnym okiem specjalisty.

To było kredo szkolenia uczniów 1BTP oraz 2BTP - klas Oddziału Przygotowania Wojskowego naszej szkoły. Uczniowie doskonalili następujące umiejętności pod czujnym okiem instruktorów z 24 batalionu lekkiej piechoty:

- Tactical Combat Casuality Care (TC3),
- postawy strzeleckie,
- budowę, składanie oraz rozkładanie MSBS GROT,
- szyki piesze oraz sygnały dowodzenia.

21 maja 2021 r. oddział przygotowania wojskowego utworzony w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej udał się wraz z opiekunami – Ewą Antoniak i Zbigniewem Rasińskim – na szkolenie praktyczne do Chełma. Jednostką patronacką dla oddziału z Siennicy Różanej jest 24. Batalion Lekkiej Piechoty, który wchodzi w skład 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Zajęcia w jednostce były realizowane metodą ćwiczeń. Młodzież uczestniczyła w ćwiczeniu musztry, treningu sprawności, pokazach uzbrojenia i sprzętu wojskowego, prezentacji poszczególnych czynności prawidłowo wykonywanych przez żołnierzy WOT. Uczniowie angażowali się we wszystkie ćwiczenia, choć nie było to łatwe zadanie po siedmiu miesiącach nauki zdalnej. Pod koniec zajęć wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z wyjazdu, chociaż nieco zmęczeni i oszołomieni natłokiem wrażeń. Mamy nadzieję, że wkrótce skorzystamy z możliwości uczestniczenia w kolejnym wyjeździe.

Tekst: Ewa Antoniak

     14 lutego 2020 r. uczniowie klas wojskowych pierwszego i drugiego rocznika w ramach przedmiotu edukacja wojskowa po raz pierwszy wzięli udział w szkoleniu specjalistycznym w Jednostce Wojskowej w Chełmie. Pod okiem instruktorów 19 batalionu zmechanizowanego doskonalili w praktyce swoje umiejętności szkolenia bojowego. Zrealizowano następujące zagadnienia:
1) szkolenie strzeleckie, a w tym:
* budowa broni oraz współdziałanie części i mechanizmów karabinka,
* przyjmowanie postaw strzeleckich i łączne czynności do strzelania,
* ćwiczenia przygotowawcze z broni strzeleckiej z wykorzystaniem urządzeń szkolno-treningowych;
2) taktyka, a w tym:
* działanie taktyczne pojedynczego żołnierza na polu walki,
* działanie taktyczne sekcji dwu- i czteroosobowej na polu walki;
3) szkolenie medyczne, a w tym:
* ćwiczenia praktyczne w zakresie sposobów udzielania pomocy przedmedycznej na  polu walki;
4) łączność, a w tym praca na radiostacjach małej mocy;
5) wychowanie fizyczne, a w tym techniki walki wręcz.
     
    Kolejne szkolenia w Jednostce Wojskowej w Chełmie w tym roku szkolnym planowane są w marcu, kwietniu oraz w maju. Natomiast w dniach od 1 do 5 czerwca 2020 r. odbędzie się obóz szkoleniowy pn. „Sprawni jak żołnierze”.


    Młodzież biorąca udział w szkoleniach tego typu przygotowuje się do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej, podnosi poziom kompetencji społecznych i zdolności obronne. Dzięki temu rozwija również swoje zainteresowania, które zadecydowały o wyborze nauki w klasach wojskowych. Szkolenie w Jednostce Wojskowej w Chełmie pozwoliło uczniom w znaczący sposób rozwinąć specjalistyczne umiejętności oraz było dla nich źródłem prawdziwej satysfakcji.

Uczniowie klasy wojskowej w ramach programu nauczania z przedmiotu „Edukacja wojskowa” doskonalą zagadnienia z taktyki oraz szkolenia strzeleckiego realizując tematykę z zakresu:
* technik pokonywania terenu i przeszkód terenowych;
* działania taktycznego pojedynczego żołnierza oraz sekcji cztero- i ośmioosobowej;
* działania podczas marszu, szyki marszowe i patrolowe;
* działania taktycznego w składzie sekcji, zespołu i drużyny;
* przyjmowania postaw strzeleckich i łącznych czynności do strzelania;
* ćwiczeń przygotowawczych do strzelania z broni sportowej, realizowanych z karabinków i pistoletów ASG.
     W ramach realizacji zagadnień ze szkolenia bojowego formowana jest 9-osobowa drużyna, która w kwietniu weźmie udział w eliminacjach wojewódzkich do VI Centralnego Zlotu Klas Mundurowych „ŻAGAŃ 2020" organizowanych przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie.
     Ponadto w ramach zajęć z „Edukacji wojskowej” uczniowie realizują szkolenie z musztry z bronią i bez broni, skupiając się szczególnie na elementach musztry paradnej.
     Rozpoczęło się również formowanie 13-osobowej drużyny, która w kwietniu będzie reprezentować Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w eliminacjach wojewódzkich do VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych „ZAKOPANE 2020".
     
Tekst: Andrzej Stępniak
Fotografie: Ewelina Sitarz