7 czerwca dla naszych kadetów był dniem bardzo wzruszającym, stanowił sowitą lekcję empatii. Zaczęliśmy od wspólnego biegu z dziećmi na stadionie MOSiR w Krasnymstawie. Po czy udaliśmy się do placówki gdzie przeprowadziliśmy szkolenie medyczne w formie zabawy. Były opatrywanie ran kolorowymi przylepcami z Batmanami i Hello Kitty oraz bandażowanie kadetów. Po szkoleniu kadeci był wspólny grill oraz zabawy z dziećmi.

Materiał foto odda całą atmosferę wizyty.

7 czerwca w Rejowcu Fabrycznym zaprezentowaliśmy nasz sprzęt medyczny, szkoliliśmy lokalną społeczność z pierwszej pomocy przedmedycznej a szczególności użycia defibrylator AED. Prezentowaliśmy defibrylację, zabieg medyczny, który stosuje się w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Defibrylacja to bardzo ważna umiejętność, która ratuje życie w sytuacji zatrzymania krążenia w przebiegu określonych zaburzeń rytmu serca. Jak zwykle ogromnym zainteresowaniem cieszyły się nasze produkty tym razem sałatki owocowe i gofry, a to wszystko przyrządzone z miodem z naszej szkolnej pasieki.

/poniżej link do wywiadu TVP3 z ppłk rez. Sławomirem Kułaga, 15 minuta/

Panorama Lubelska: 7 czerwca 2023, g. 21.30 (tvp.pl)

Kolejny piątek wśród profesjonalistów z 24 batalionu lekkiej piechoty z Chełma.

Tym razem dokonaliśmy:

  • manualne umiejętności posługiwania się bronią,
  • medycynę pola walki.

Poznaliśmy też nowe elementy rzemiosła wojskowego:

  • posługiwanie się wykrywaczem min,
  • posługiwanie się mapą wojskową oraz układem współrzędnych UTM.

A wszystko jak zwykle w koleżeńskiej atmosferze instruktorów z 24blp.

Kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego naszej szkoły mieli okazję przeszkolić się z elementów TCCC (Tactical Combat Casualty Care), pod czujnym okiem profesjonalnego instruktora st.kpr. Przemysława Rączkowskiego z 24blp w Chełmie.
Na szkoleniu z medycyny pola walki kadeci zapoznali się z następującymi zagadnieniami:
- procedura MARCH,
- stosowanie staży taktycznej,
- rodzaje opatrunków oraz ich stosowanie,
- odma prężna – odbarczenie.

Ważnym elementem szkolenia było przedstawienie wyposażenia medycznego będącego na wyposażeniu paramedyków Wojsk Obrony Terytorialnej.